Masz pytanie? 693-344-950 biuro@profienglish.pl
 • Jak zapisać się na kurs językowy w Profi English?
  • Zapisu na wybrany przez siebie kurs można dokonać w naszym biurze od pon. do pt. w godz. pracy szkoły. Na początek proponujemy sprawdzenie znajomości języka angielskiego w jednym z testów online na naszej stronie internetowej. Weryfikujemy w nim, czy kursant posiada umiejętności językowe predestynujące do podjęcia nauki na danym poziomie. Wstępny test nie dotyczy uczniów, którzy dopiero zaczynają przygodę z językiem angielskim.

 • Czy są kursy dla osób absolutnie początkujących?
  • Tak! Nasze kursy skierowane są do osób o różnym stopniu znajomości języka angielskiego. Także tych, które nigdy wcześniej się go nie uczyły lub oceniają swój poziom na początkowy.

 • Ile osób uczestniczy w kursach językowych Profi English?
  • Wierzymy, że tylko nauka w małych zespołach daje efekty. Nasi kursanci uczą się w grupach 3-5 os. Dzięki temu są aktywniejsi na lekcjach, a lektor może poświęcić więcej czasu każdemu uczniowi. Ponadto, grupy dobieramy wg wieku i umiejętności językowych.

 • Ile godzin w tygodniu trwają zajęcia?
  • Kursy prowadzone w tzw. dni robocze (pon – pt). Odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają jedną jednostkę lekcyjną: 30 min dla przedszkolaków, 45 min. dla młodszych dzieci i 60 min dla pozostałych. Kursy weekendowe to spotkania jeden raz w tygodniu po 120 min.

 • Kiedy rozpoczynają się kursy językowe?
  • Rok szkolny podzielony jest na 3 semestry: jesienny (wrzesień – listopad), zimowy (grudzień - luty, do ferii zimowych) oraz wiosenny (luty - czerwiec, po feriach, do rozdania świadectw szkolnych). Na kurs można zapisać się w dowolnej chwili, przed rozpoczęciem każdego z semestrów.

 • Czy szkoła oferuje lekcje indywidualne?
  • Tak, zakres nauki i cena takiego kursu jest indywidualnie ustalana z kursantem.

 • Jaką metodą prowadzone są kursy językowe w Profi English?
  • Na kursach językowych nie odwołujemy się do żadnej "reklamowanej" metody nauczania. Nie trzymamy się ślepo żadnych technik nauczania. Chcemy wyposażyć kursantów w konkretne umiejętności mówienia, słuchania, pisania i rozumienia w języku angielskim. Szczególny nacisk kładziemy na komunikację. Korzystamy z różnych podręczników i pomocy dydaktycznych. Używamy metod, które pozwolą kursantom osiągnąć ten cel.

 • Czy podręcznik i zeszyt ćwiczeń są objęte ceną kursu?
  • Każdy kurs to inna grupa wiekowa, inny poziom zaawansowania i inny główny podręcznik oraz zeszyt ćwiczeń. Ich cena może się różnić, dlatego koszt zakupu głównych materiałów dydaktycznych pokrywają kursanci. Szkoła Profi English chętnie wskaże, gdzie kupić podręczniki. Może też nabyć je w imieniu uczniów.

 • Czy po zakończeniu kursu otrzymam certyfikat?
  • Po ukończeniu pełnego kursu (zwykle trwającego trzy semestry), wypełniającego program dydaktyczny na danym poziomie nauczania, kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo wraz z opisem posiadanych umiejętności.

 • Jak mogę zapłacić za kurs językowy w Profi English?
  • Preferujemy płatność przelewem bankowym na wskazane przez nas konto bankowe. Za kurs można zapłacić jednorazowo pełną kwotę, w 2 ratach lub w cyklach miesięcznych. Szczegóły na stronie poszczególnych kursów.

 • Czy zdarza się, że lekcje zostaną odwołane?
  • W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku niedyspozycji chorobowej lektora lub z powodu innych zdarzeń losowych lekcja może zostać odwołana. W takiej sytuacji na koniec kursu kursantowi zwracane są pieniądze za zajęcia, które się nie odbyły. Kursanci mogą też wyrazić zgodę na przeprowadzenie zajęć w innym terminie.

 • Czy muszę płacić za lekcje, na których nie byłem?
  • Absencja ucznia na zajęciach jest podstawą do zwrotu pieniędzy za lekcje, w których nie uczestniczył. Pieniądze zwracane są kursantowi na koniec kursu. Szkoła Profi English zastrzega sobie prawo do potrącenia 30% tej kwoty na poczet kosztów związanych z organizacją kursu (np. wynagrodzenia lektora, wynajmu sali, wydatków reklamowych itp).

 • Czy szkoła Profi English oferuje rabaty?
  • Tak, oferujemy rabat za kontynuacje nauki - 5% oraz rabat rodzinny dla każdego kolejnego członka rodziny (również rozpoczynającego naukę) - 5%. Rabaty nie sumują się.

 • Co się dzieje, gdy zmniejszy się liczba osób w danej grupie?
  • Jeśli w grupie uczy się co najmniej 3 uczniów kurs kontynuowany jest bez zmian w opłatach. Jeśli liczba uczniów w grupie jest mniejsza niż 3 grupa jest rozwiązywana, a kurs zakończony. Kursantom przysługuje zwrot pieniędzy za część kursu, która się nie odbyła. Uczniowie mogą dołączyć też do innych grup na tym samym lub podobnym poziomie nauczania.

 • Czy można zrezygnować z kursu w trakcie semestru?
  • Z trwającego kursu można zrezygnować w dowolnym momencie pod warunkiem zachowania formy pisemnej rezygnacji. Kursant otrzymuje zwrot pieniędzy za lekcje, w których nie będzie już uczestniczył.